My Cookware

My Cookware

My Sukiyaki Pot

ฉันซื้อมันที่อิเซตันเมื่อไม่นานมานี้ นี่คือ "หม้อสุกี้ยากี้" ขนาด 26 ซม.
My Cookware

Rice Cooker

นี่คือหม้อหุงข้าวที่บ้านของฉัน เป็นหม้อหุงข้าว IH ข้าวที่หุงด้วยหม้อหุงข้าว IH นั้นอร่อย ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงสามารถทำข้าวผัดได้ดี