My Seasoning

My Seasoning

Seasoning For Japanese Cuisine

ฉันชอบทั้งอาหารไทยและญี่ปุ่น ดังนั้นอาหารที่ฉันทำที่บ้านจึงเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหารญี่ปุ่น แนะนำเครื่องปรุงสำหรับอาหารญี่ปุ่นที่ฉันใช้ที่บ้าน เครื่องปรุงรสพื้นฐานของอาหารญี่ปุ่นคือ "ซีอิ๊ว":1,"สาเก":1, "มิริน":1 ในอัตราส่วนนี้จะมีรสชาติเหมือนอาหารญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม การซื้อสาเกในประเทศไทยเป็นเรื่องยาก ดังนั้นฉันจึงใช้ "Kikkoman Ryourishu" และอย่าลืมว่า "Kikkoman Ryourishu" มีเกลืออยู่ จากนั้นเติมน้ำตามปริมาณที่ต้องการขึ้นอยู่กับจานที่คุณทำ นอกจากนี้ ใส่กระเทียม ขิง ฯลฯ ตามชอบ การเพิ่ม "Kikkoman Kaori siro dashi" จะเพิ่มความอร่อย "Kikkoman Kaori siro dashi" ใช้งานง่ายและสะดวก