ECT English Muffin Burger

อิงลิช มัฟฟิน เบอร์เกอร์ ECT

ECT English Muffin Burger

วันนี้ฉันใช้ "อิงลิชมัฟฟิน"
ไข่ (Egg), กะหล่ำปลี (Cabbage), มะเขือเทศ (Tomato)
ECT ควรมีราคาถูก ... 5555

สูตรอาหาร

  • Fried Egg
  • Shredded Cabbage
  • Tomato
  • English Muffin