Horenso Ohitashi

โฮเรนโซ โอฮิทาชิ

Horenso Ohitashi
Horenso Ohitashi

“Horenso” คือ ผักโขม (Spinach)
“Horenso Ohitashi” ผักโขมลวก
บางครั้งเราเห็น “ผักโขม” ในตลาดไทย
ผัดเนยก็อร่อย
วันนี้เรากินกับวาซาบิและโชยุ

สูตรอาหาร

  • Kikkoman Sushi & Sashimi Shoyu
  • Wasabi
Horenso Ohitashi
Wasabi Shoyu
Kona Wasabi
Kona Wasabi

Comment

Copied title and URL