Tsukemono Cucumber 2

สึเคโมโนะ แตงกวา 2

Cucumber

ง่ายมาก!
อร่นี้มันอร่อยมาก!!
ไม่ใช้ "Kikkoman Kaori siro dashi"

สูตรอาหาร

ใส่ในถุงพลาสติกแล้วนวดให้เข้ากัน
ทิ้งน้ำจากแตงกวา
ไม่ใช้ "Kikkoman Kaori siro dashi"

  • Cucumber
  • Salt
  • Chili
Cucumber

อร่อยกว่า "Tsukemono Cucumber"