Yakionigiri (น้ำพริกอ่อง)

ข้าวปั้นย่าง (น้ำพริกอ่อง)

Yakionigiri

วันนี้ผมทำ "Yakionigiri"
ภายในลูกข้าวเผามี "น้ำพริกอ่อง"

ใส่ "น้ำพริกอ่อง" ลงใน "Yakionigiri"

Yakionigiri

อบ "Onigiri" ใน "กระทะ"

Yakionigiri

ด้านข้างของ "Onigiri" ก็ย่างด้วย

Yakionigiri

อบขณะจุ่มซอสถั่วเหลือง

Yakionigiri Sauce

"Yakionigiri" อร่อยมาก

Yakionigiri