Yakionigiri (น้ำพริกอ่อง)

ข้าวปั้นย่าง (น้ำพริกอ่อง)

Yakionigiri

วันนี้ผมทำ “Yakionigiri”
ภายในลูกข้าวเผามี “น้ำพริกอ่อง”

ใส่ “น้ำพริกอ่อง” ลงใน “Yakionigiri”

Yakionigiri

อบ “Onigiri” ใน “กระทะ”

Yakionigiri

ด้านข้างของ “Onigiri” ก็ย่างด้วย

Yakionigiri

อบขณะจุ่มซอสถั่วเหลือง

Yakionigiri Sauce

“Yakionigiri” อร่อยมาก

Yakionigiri

Comment

Copied title and URL